Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
robert
robert
['rɔbət]
danh từ
(thông tục) cảnh sát, công an


/'rɔbət/

danh từ
(thông tục) cảnh sát, công an

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "robert"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.