Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rightness
danh từ
sự công bằng; sự đúng đắn; sự thích đáng; sự có lýrightness
['raitnis]
danh từ
sự công bằng; sự đúng đắn; sự thích đáng; sự có lý
the rightness of their cause
tính đúng đắn của sự nghiệp của họGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.