Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
revealable
revealable
[ri'vi:ləbl]
tính từ
có thể bộc lộ, có thể biểu lộ; có thể tiết lộ, có thể để lộ ra (điều bí mật)
có thể phát hiện, có thể khám phá (vật bị giấu...)


/ri'vi:ləbl/

tính từ
có thể để lộ, có thể biểu lộ; có thể bộc lộ, có thể tiết lộ
có thể phát giác, có thể khám phá

Related search result for "revealable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.