Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
retroussé
retroussé
[rə'tru:sei]
tính từ
hếch (về mũi)


/rə'tru:sei/

danh từ
hếch (mũi)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.