Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
retranslate
retranslate
[,ri:træns'leit]
ngoại động từ
dịch lại
dịch trở lại nguyên văn


/'ri:træns'leit/

ngoại động từ
dịch lại
dịch trở lại nguyên văn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.