Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ret
ret
[ret]
Cách viết khác:
rait
[reit]
ngoại động từ
giầm (gai, đay cho róc sợi ra)
nội động từ
bị ướt nhũn, bị ướt thối ra (rơm, rạ, cỏ khô)
(viết tắt) của returned trở về (như) retd
tính từ
(viết tắt) của retired về hưu (như) retd


/ret/ (rait) /reit/

ngoại động từ
giầm (gai, đay cho róc sợi ra)

nội động từ
bị ướt nhũn, bị ướt thối ra (rơm, rạ, cỏ khô)

Related search result for "ret"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.