Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
respell
respell
[ri:'spel]
ngoại động từ respelled, respelt
đánh vần lại


/'ri:'spel/

ngoại động từ respelled /'ri:'speld/, respelt /'ri:'spelt/
đánh vần lại

Related search result for "respell"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.