Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
respectfulness
danh từ
sự lễ phép; sự kính cẩnrespectfulness
[ri'spektfənis]
danh từ
sự lễ phép; sự kính cẩnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.