Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
research laboratory
research+laboratory
[ri:'sə:t∫ læbə'rætəri]
danh từ
phòng nghiên cứuGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.