Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reposeful
reposeful
[ri'pouzfl]
tính từ
yên tĩnh, trầm lặng
đem lại sự nghỉ ngơi


/ri'pouzful/

tính từ
yên tĩnh
đem lại sự nghỉ ngơi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.