Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reporting


    Chuyên ngành kinh tế
bản tin (báo chí)
báo cáo
báo cáo tình hình tài chính
khai báo
việc trình báo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.