Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
repass
repass
[,ri:'pɑ:s]
động từ
đi qua lại khi trở về


/'ri:'pɑ:s/

động từ
đi qua lại khi trở về

Related search result for "repass"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.