Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
regatta
regatta
[ri'gætə]
danh từ
cuộc đua thuyền chèo, cuộc đua thuyền buồm


/ri'gætə/

danh từ
cuộc đua thuyền

Related search result for "regatta"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.