Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
refining


    Chuyên ngành kinh tế
sự làm sạch
sự tinh chế
    Chuyên ngành kỹ thuật
sự chế biến
sự làm sạch
sự lọc sạch
sự nghiền bột giấy
sự tinh chế
sự tinh luyện (thép)
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
sự chế biến lại
sự tinh lọc (dầu mỏ)
    Lĩnh vực: điện lạnh
sự tinh luyện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.