Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reducing agent
reducing+agent
[ri'dju:siη'eidʒənt]
danh từ
(hoá học) chất khử


/ri'dju:siɳ'eidʤənt/

danh từ
(hoá học) chất khử

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "reducing agent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.