Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
red army
red+army
['red'ɑ:mi]
danh từ
Hồng quân (quân đội Liên-xô cũ)


/'red'ɑ:mi/

danh từ
Hồng quân (Liên-xô)

Related search result for "red army"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.