Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
recordsman
recordsman
['rekɔ:dzmən]
danh từ
người lập kỷ lục mới; người giữ kỷ lục


/'rekɔ:dzmən/

danh từ
người lập kỷ lục mới; người giữ kỷ lục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.