Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
recommence
recommence
['ri:kəmens]
ngoại động từ
bắt đầu lại, khởi sự lại


/'ri:kə'mens/

động từ
bắt đầu lại, khởi sự lại


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.