Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reappointment
reappointment
['ri:ə'pɔintmənt]
danh từ
sự phục hồi chức vị


/'ri:ə'pɔintmənt/

danh từ
sự phục hồi chức vị


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.