Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reappear
reappear
['ri:ə'piə]
nội động từ
lại xuất hiện, lại hiện ra


/'ri:ə'piə/

nội động từ
lại xuất hiện, lại hiện ra

Related search result for "reappear"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.