Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
realm
realm
[relm]
danh từ
vương quốc
(nghĩa bóng) lĩnh vực, địa hạt
the realm of imagination
lĩnh vực tưởng tượng


/relm/

danh từ
vương quốc
(nghĩa bóng) lĩnh vực, địa hạt
the realm of imagination lĩnh vực tưởng tượng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.