Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ready reckoner
ready+reckoner
['redi'reknə]
danh từ
(toán học) bảng tính sẵn


/'redi'reknə/

danh từ
(toán học) bảng tính sẵn

Related search result for "ready reckoner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.