Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
razzia
razzia
['ræziə]
danh từ
sự cướp bóc
cuộc đi cướp người làm nô lệ (của những người Hồi giáo ở Châu phi)
cuộc vây bắt, cuộc bố ráp (của công an)


/'ræziə/

danh từ
sự cướp bóc
cuộc đi cướp người làm nô lệ (của những người Hồi giáo ở Châu phi)
cuộc vây bắt, cuộc bố ráp (của công an)

Related search result for "razzia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.