Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rate of flow


    Chuyên ngành kỹ thuật
lưu lượng
lưu lượng dòng chảy
lưu tốc
vận tốc dòng chảy
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
tốc độ chảy
    Lĩnh vực: xây dựng
tốc độ chảy lưu lượng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.