Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rascality
rascality
[rɑ:s'kæliti]
danh từ
tính côn đồ, tính bất lương, tính đểu giả
hành động côn đồ, hành động bất lương, hành động đểu giả


/rɑ:s'kæliti/

danh từ
tính côn đồ, tính bất lương, tính đểu giả
hành động côn đồ, hành động bất lương, hành động đểu giả

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rascality"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.