Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
raillery
raillery
['reiləri]
danh từ
sự chế giễu, sự giễu cợt, sự chế nhạo vui vẻ
lời chế giễu, lời giễu cợt, lời chế nhạo vui vẻ


/'reiləri/

danh từ
sự chế giễu, sự giễu cợt
lời chế giễu, lời giễu cợt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "raillery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.