Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
raciness
raciness
['reisinis]
danh từ
hương vị, mùi vị đặc biệt (của rượu, hoa quả)
tính chất sinh động, tính hấp dẫn; phong vị, phong thái (câu chuyện, lối viết)


/'reisinis/

danh từ
hương vị, mùi vị đặc biệt (của rượu, hoa quả)
tính chất sinh động, tính hấp dẫn; phong vị, phong thái (câu chuyện, lối viết)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "raciness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.