Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ra điều


[ra điều]
Assume the look of; show oneself
Ra điều là người học rộng
To assume the look of a scholar.Assume the look of
Ra điều là người học rộng To assume the look of a scholar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.