Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quintessential
quintessential
[,kwinti'sen∫l]
tính từ
(thuộc) phần tinh chất, (thuộc) phần tinh tuý, (thuộc) phần tinh hoa
(triết học) (thuộc) nguyên tố thứ năm
(thuộc) thí dụ hoàn hảo của (một phẩm chất)


/,kwinti'senʃəl/

tính từ
(thuộc) phần tinh chất, (thuộc) phần tinh tuý, (thuộc) phần tinh hoa
(triết học) (thuộc) nguyên tố thứ năm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.