Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quintessence
quintessence
[kwin'tesns]
danh từ
tinh chất; tinh tuý, tinh hoa
(triết học) nguyên tố thứ năm
thí dụ hoàn hảo của (một phẩm chất)


/kwin'tesns/

danh từ
tinh chất; tinh tuý, tinh hoa
(triết học) nguyên tố thứ năm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.