Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
queen's weather
queen's+weather
['kwi:nz'weðə]
danh từ
thời tiết đẹp


/'kwi:nz'weðə/

danh từ
thời tiết đẹp


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.