Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quarter sessions
quarter+sessions
['kwɔ:tə'se∫nz]
danh từ
phiên toà họp hằng quý


/'kwɔ:tə'seʃnz/

danh từ
phiên toà họp hàng quý

Related search result for "quarter sessions"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.