Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quan niệmnoun
idea; conception

[quan niệm]
to think
conception; opinion
Quan niệm sai lầm
Erroneous conception; misconception
Một quan niệm hoàn toàn mới về toán học
A whole new way of looking at mathematics; a completely new approach to mathematicsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.