Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quai d'orsay


/,keidɔ:'sei/

danh từ
bộ ngoại giao Pháp (trụ sở ở Ke-Đóoc-xay)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.