Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
qua ngày


[qua ngày]
xem sống qua ngày
to kill time; to mark time; to while away the timeto kill the time


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.