Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quờ quạng


[quờ quạng]
Grope for, feel for.
quờ quạng tìm đường
grope one's wayGrope for, feel for


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.