Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quốc tử giám


[quốc tử giám]
(từ cũ) Royal college.
student of national colege, Imperial College, Imperial training school for mandarins(từ cũ) Royal college


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.