Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quốc phòngnoun
national defence

[quốc phòng]
national defence
Bộ trưởng quốc phòng
Secretary of State for Defence; Defence Secretary; Minister of Defence
Sự cắt giảm chi phí quốc phòng
A cut in defence expenditure/spendingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.