Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quạnh


[quạnh]
uninhabited, unfrequented, soli-tary, wild, waste, deserted solitary, single, alone, lonely desert
Đồng không mông quạnh
Empty and desert fields.(ít dùng) Desert
Đồng không mông quạnh Empty and desert fields


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.