Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pyramidal
pyramidal
[pi'ræmidl]
tính từ
(thuộc) hình chóp; có hình kim tự tháp, có hình chóp(thuộc) hình chóp

/pi'ræmidl/

tính từ
(thuộc) hình chóp; có hình chóp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pyramidal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.