Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
puzzle

puzzle

puzzle

Puzzles can be confusing but fun.

['pʌzl]
danh từ
câu hỏi khó hiểu, câu hỏi khó trả lời
their reason for doing it is still a puzzle to me
đối với tôi, nguyên nhân khiến họ làm như vậy vẫn còn là điều bí ẩn
câu đố, trò chơi (nhằm thử kiến thức, tài khéo léo..)
crossword puzzles
trò chơi ô chữ
jigsaw puzzle
trò chơi lắp hình
to find the answer to/solve a puzzle
tìm ra câu trả lời/giải được một câu đố
to set a puzzle for somebody/set somebody a puzzle
đặt câu đố cho ai
vấn đề khó xử, vấn đề khó giải quyết, vấn đề nan giải
a Chinese puzzle
câu đố rắc rối; vấn đề rắc rối khó giải quyết
ngoại động từ
làm bối rối, làm khó xử, làm lúng túng
her reply puzzled me
câu trả lời của cô ta khiến tôi bối rối
I'm puzzled by his failure to reply/that he hasn't replied to my letter
tôi rất khó xử về việc nó không trả lời thư của tôi
he puzzled his brain to find the answer
nó suy nghĩ rất lung để tìm câu trả lời
they are puzzled (about) what to do next/how to react
họ lúng túng về việc phải làm gì tiếp theo/phải phản ứng như thế nào
(to puzzle over something) bối rối, khó xử (suy nghĩ sâu sắc về cái gì để hiểu)
she's puzzling over his strange letter for weeks
cô ta bối rối suốt mấy tuần về bức thư lạ lùng của anh ấy
(to puzzle something out) suy nghĩ để tìm ra lời giải đáp cho cái gì; giải đáp được
the teacher left the children to puzzle out the answer to the problem themselves
thầy giáo để cho các em tự suy nghĩ tìm ra câu trả lời cho bài toáncâu đố

/'pʌzl/

danh từ
sự bối rối, sự khó xử
vấn đề khó xử, vấn đề khó giải quyết, vấn đề nan giải
trò chơi đố; câu đố
a Chinese puzzle câu đố rắc rối; vấn đề rắc rối khó giải quyết

ngoại động từ
làm bối rối, làm khó xử
to puzzle about (over) a problem bối rối về một vấn đề, khó xử về một vấn đề !to puzzule out
giải đáp được (câu đố, bài toán hắc búa...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "puzzle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.