Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
put (an animal) to sleep
put+(an+animal)+to+sleep
thành ngữ sleep
put (an animal) to sleep
chủ tâm giết (một con vật)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.