Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
putter

putter
['pʌtə]
danh từ
người để, người đặt
gậy ngắn đánh gôn
người đánh bóng nhẹ vào lỗ (đánh gôn)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lăng xăng vô tích sự
nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tất ta tất tưởi, bận rộn, lăng xăng
như potter


/'pʌtə/

danh từ
người để, người đặt
gậy ngắn đánh gôn
người đánh bóng nhẹ vào lỗ (đánh gôn)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự lăng xăng vô tích sự

nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tất ta tất tưởi, bận rộn lăng xăng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "putter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.