Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
push-button war
push-button+war
['pu∫,bʌtn'wɔ:]
danh từ
chiến tranh bấm nút


/'puʃ,bʌtn'wɔ:/

danh từ
chiến tranh bấm nút

Related search result for "push-button war"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.