Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
purloiner
purloiner
[pə:'lɔinə]
danh từ
kẻ cắp, kẻ trộm


/pə:'lɔinə/

danh từ
kẻ cắp, kẻ trộm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.