Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
purloin

purloin
[pə:'lɔin]
ngoại động từ
ăn cắp, xoáy, ăn trộm


/pə:'lɔin/

ngoại động từ
ăn cắp, xoáy, ăn trộm

Related search result for "purloin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.