Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
punchinello
punchinello
[,pʌnt∫i'nelou]
danh từ
Punchinello (nhân vật hề gù lưng, béo trong múa rối Italia)
người mập lùn


/,pʌntʃi'nelou/

danh từ
(Punchinello) Pun-si-ne-lô (nhân vật chính trong vở múa rối Y)
người mập lùn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.