Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pump

pump
[pʌmp]
danh từ
giày mềm nhẹ (để khiêu vũ..)
giày gót thấp không có dây buộc, không có khoá cài; giày đế cao su (của phụ nữ)
cái bơm, máy bơm
hydraulic pump
bơm thuỷ lực
a petrol pump
máy bơm xăng
sự bơm; hành động bơm
mưu toan dò hỏi bí mật (của ai...), mưu toan moi tin tức (của ai); người có tài dò hỏi bí mật, người có tài moi tin tức
ngoại động từ
bơm
to pump water out of a ship
bơm nước ra khỏi con tàu
to pump up a tyre
bơm lốp xe
to pump a well dry
bơm cạn giếng
đập (về tim, máu)
(thông tục) lắc (bàn tay ai) lên xuống
(nghĩa bóng) tuôn ra hàng tràng (những lời chửi rủa...)
to pump abuses upon somebody
chửi rủa như tát nước vào mặt ai
(nghĩa bóng) dò hỏi, moi (tin tức, bí mật..); moi tin tức ở (ai)
to pump a secret out of someone
moi bí mật ở ai
làm hết hơi, làm thở đứt hơi
to be completely pumped by the climb
trèo mệt đứt hơi
pump something in;pump something into
đổ tiền của vào; (thông tục) nhồi nhét
nội động từ
bơm, điều khiển máy bơm
lên lên xuống xuống mau (phong vũ biểu)cái bơm
vacuum p. bơm chân không

/pʌmp/

danh từ
giày nhảy (khiêu vũ)
cái bơm, máy bơm
hydraulic pump bơm thuỷ lực
sự bơm; cú bơm
mưu toan dò hỏi bí mật (của ai...); mưu toan moi tin tức (của ai); người có tài dò hỏi bí mật, người có tài moi tin tức

ngoại động từ
bơm
to pump water out of a ship bơm nước ra khỏi con tàu
to pump up a tyre bơm lốp xe
to pump up a bicycle bơm xe đạp
to pump a well dry bơm cạn giếng
(nghĩa bóng) tuôn ra hàng tràng (những lời chửi rủa...)
to pump abuses upon somebody chửi rủa như tát nước vào mặt ai
(nghĩa bóng) dò hỏi, moi (tin tức, bí mật...); moi tin tức ở (ai)
to pump a secret out of someone moi bí mật ở ai
((thường) động tính từ quá khứ) làm hết hơi, làm thở đứt hơi
to be completely pumped by the climb trèo mệt đứt hơi

nội động từ
bơm, điều khiển máy bơm
lên lên xuống xuống mau (phong vũ biểu)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pump"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.