Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pulman


/'pulmən/

danh từ
toa ngủ kiểu Pun-man (trên xe lửa) ((cũng) pulman car)

Related search result for "pulman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.