Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pulley block


    Chuyên ngành kỹ thuật
hệ puli
hệ thống ròng rọc
khối puli
khối ròng rọc
palăng
ròng rọc
ròng rọc nâng
ròng rọc và puli
    Lĩnh vực: giao thông & vận tải
bộ puli (dụng cụ trên boong)
    Lĩnh vực: xây dựng
múp
    Lĩnh vực: toán & tin
múp, palăng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.